Obsah

Kontakt

Autobusem do Skořic

https://www.poved.cz/data/catalog/1/378/7454.pdf?show


Spoj 470330

 

INTEGROVANÁ DOPRAVA PLZEŇSKA

Rada Plzeňského kraje rozhodla 15. 9. 2011 o rozšíření Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP) ze stávajících 44 obcí na území 194 obcí od 1. dubna 2012.

Zavedení IDP je NABÍDKA OBČANŮM od Plzeňského kraje a plzeňského organizátora veřejné dopravy POVED s. r. o.  Využití výhod IDP občany samozřejmě NENÍ POVINNÉ. Kdo chce i nadále jezdit za jízdné dopravce, má možnost.

Vzhledem k tomu, že cca za týden, tj. od 19.  března 2012 bude zahájen prodej časového předplatného jízdného pro nové tarifní zóny IDP na obvyklých místech, považujeme za vhodné včas informovat občany, kteří cestují do škol, či za prací, z Vaší obce do cílového místa veřejnou dopravou.

 

Novinky týkající se změn, které v IDP, které nastanou od 1. 4. 2012, naleznete na adrese:

http://www.poved.cz/integrovana-doprava-plzenska/idp-nove-od-1-4-2012/