Obec Skořice
ObecSkořice

Nebezpečí požádrů: od 29.5.2023 - do odvolání

Popis :Nebezpečí vzniku požárů vzhledem k velkému půdnímu suchu a očekávanému převážně slunečnému počasí beze srážek

Doporučerní:V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 

 

 

Památky

Březina (zámek) 13.08 km

Původním panským sídlem v Březině byl místní hrad založený na skalnatém ostrohu ve 14. století. Hrad v 17. století téměř zcela zaniknul (v roce 1661 je hrad zmiňován jako pustý). Nedaleko hradní zříceniny postavil v letech 1790-1808 Jáchym ze Šternberka zámek- původně dvě menší budovy později spojené středním článkem v empírový celek, patrovou obdélnou stavbou s mohutným středním rizalitem, obklopenou anglickým parkem přecházející v oboru, která měla rozlohu 420 hektarů a chovala se zde zvěř daňčí a mufloní. Po Jáchymově smrti zdědil březinské panství jeho bratr hrabě Kašpar Maria Šternberk, vynikající přírodopisec, jeden za zakladatelů Muzea Království českého (pozdější Národní muzeum). Zde také založil botanickou zahradu s mnoha vzácnými cizokrajnými rostlinami. V nedalekém Stupně si nechal postavit i hrobku, do níž umístil předvěký zkamenělý strom.

Buddhistická stúpa - Spálené Poříčí (zajímavost) 6.58 km

Nedaleko Plzně, v malé vesnici Těnovice u Spáleného Poříčí, naleznete meditační centrum buddhismu Diamantové cesty. Funguje již několik let a poskytuje útočiště nejen praktikujícím buddhistům, ale i těm, kteří se chtějí s tímto učením seznámit nebo i náhodným příchozím. V polovině září 2014 zde byla za účasti tisíců návštěvníků inaugurována první stúpa v ČR.

Buddhistická stúpa (foto: Zdena)

Býk - Hradišťský Újezd (socha) 12.87 km

Betonová socha býka se v areálu jatek nachází od roku 2011. Autorem je známý sochař Michal Olšiak.

Děkanství - Spálené Poříčí (historická budova) 9.17 km

Budova děkanství, náměstí Svobody 139, objekt běžně nepřístupný veřejnosti. Barokní budova děkanství s vysokou mansardovou střechou, přestavěna do současného stavu v r. 1780, zdobena znakem pražské kapituly sv. Víta v Praze. Zlidovělé barokní tvary suprafenester (nadokenních říms) jsou doplněny supraportou (naddveřní římsou). Bronzová deska připomíná, že zde v letech 1894 až 1895 žil spisovatel Jindřich Šimon Baar. Opravena v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Oprava byla prováděna v letech 1994 - 97. Pamětní deska pátera Františka Ferdy instalována v r. 2000.

Děkanství (foto: Eva Zajícová)

Drštka (zřícenina hradu) 0.81 km

Dějiny hradu Drštky, původně zvaného Ronšperk, souvisí s rodem Dobrohostů z Ronšperka, kteří měli na počátku 14. století statky na Mirošovsku. V době husitských válek byl významným opěrným bodem císaře Zikmunda. Spustl v 16. století.

Homberk (zaniklý hrad) 3.18 km

Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král Václav IV. oblehl a patrně dobyl, po husitských válkách již opuštěn. Nepohodlná stavba převážně dřevěná, stopy zdiva nejsou patrné. Místo leží mimo značené cesty.

Místo kde hrad stál (foto: Martin.mazlik) (foto: )

Hopfengärtnerova vila - Holoubkov (historická budova) 7.48 km

Budova postavená v roce 1890 jako sídlo majitele zdejších železáren. Nyní po rekonstrukci slouží jako Dům s pečovatelskou službou pro seniory.

Hřbitov - Milínov (hřbitov) 10.39 km

Hřbitov - Milínov (hřbitov)

Infocentrum - Spálené Pořící (infocentrum) 9.19 km

Infocentrum - Spálené Pořící (infocentrum)

Informační centrum (foto: )

Informační centrum - Rokycany (infocentrum) 9.88 km

Poskytujeme informace o zajímavostech, památkách, dopravě, jízdních řádech MHD a důležitých kontaktech na zdravotnická zařízení i úřady. Dále informujeme o ubytování v hotelech, penzionech, ubytovnách, chatách i táborech či sportovním a kulturním vyžití ve městě a prodáváme brožury i mapy.

Kamýk (zřícenina letohrádku) 11.47 km

Kamýk (zřícenina letohrádku)

Pozůstatky letohrádku (foto: Zdena)

Kaple - Těškov (kaple) 9.63 km

Kaple - Těškov (kaple)

Kaple (foto: Zdena)

Kaple sv. Františka Serafínského - Věšín (kaple) 10.49 km

Kaple, která stojí na návsi a dá se říci že i ve středu obce, byla stavěna v letech 1898 - 1902 za obnos 1868 K 44 h. V roce 1902 byli práce přerušeny. Dokončena byla až roku 1905 nákladem 1542 K 98 h a v tomto roce byla také vysvěcena. O rok později, tedy r. 1906 byly dokončeny vnitřní malby kaple.

Kaple sv. Petra a Pavla - Lipnice (kaple) 8.66 km

V Lipnici byla zvonička údajně postavena již na konci 18. století, v té době jimi byly obce vybavovány kvůli nebezpečí požárů. Tato stavba vzala za své v 1. polovině 20. století. Návrh na novou kapli zpracoval známý plzeňský architekt Jan Soukup a byla postavena z darů občanů a z finančních prostředků města. Kaplička byla slavnostně na přání místních zasvěcena svatým Petru a Pavlovi plzeňským biskupem Františkem Radkovským v září 2006 a každoročně se zde na konci června koná pouť.

(foto: Laguna)

Kaple sv. Vojtěcha - Mýto (kaple) 9.33 km

Kaple sv. Vojtěcha - Mýto (kaple)

Kaplička (foto: Zdena)

Kaplička - Březina (kaplička) 13.13 km

Kaplička - Březina (kaplička)

Kaplička - Hradišťský Újezd (kaplička) 12.71 km

Kaplička - Hradišťský Újezd (kaplička)

(foto: Laguna)

Kaplička - Chynín (kaplička) 9.18 km

Kaplička - Chynín (kaplička)

Kaplička - Kornatice (kaplička) 8.92 km

Kaplička - Kornatice (kaplička)

(foto: Laguna)

Kaplička - Milínov (kaple) 11.28 km

Kaplička Petra a Pavla na návsi byla postavena okolo roku 1800. Má zajímavá barokní okna a na střeše zvoničku. Původně patřila obec Milínov pod farnost Chválenice. Při poutní slavnosti v roce 2009 byl panem generálním vikářem Mons. Dr. Robertem Fakenauerem posvěcen znon Petra a Pavla a obcí orpavený křížek.

(foto: Laguna)

Kaplička - Olešná (kaplička) 11.57 km

Kaplička - Olešná (kaplička)

Kaplička (foto: Zdena)

Kaplička Navštívení Panny Marie - Nechánice (kaplička) 9.13 km

Kaplička Navštívení Panny Marie - Nechánice (kaplička)

(foto: Laguna)

Kaplička p. Marie - Štítov (kaplička) 12.2 km

Kaplička p. Marie - Štítov (kaplička)

Kaplička (foto: Laguna)

Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Struhaře (kaplička) 10.77 km

Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Struhaře (kaplička)

(foto: Laguna)

Klasicistní kašna - Rokycany (kašna) 9.91 km

Klasicistní kašna stojí na náměstí T. G. Masaryka v centru města. Pochází z roku 1827 a je památkově chráněná. Tento druh technické architektury býval dříve pro každé město nezbytný, protože při absenci obecního vodovodu byly kašny jediným zdrojem vody.

Pískovcovou kašnu tvoří nádrž čtvercového půdorysu s odsazenými zaoblenými rohy a uprostřed stojící čtyřboký hranolový odstupněný podstavec, na němž je umístěna okrouhlá mísa mušlovitého tvaru s chrliči.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Osek u Rokycan (kostel) 11.77 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13. stol.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice (kostel) 6.89 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (foto: Jiří Pachta) (foto: )

Kostel Navštívení Panny Marie - Litohlavy (kostel) 12.57 km

Barokní poutní kostel Navštívení P. Marie, vystaven v letech 1744-47 jako projev díků, že se morová epidemie, která se v té době šířila Čechami vyhnula Rokycanům. Nahoru ke kostelu se stoupá po schodech s vytesanými jmény dárců, kteří přispěli na stavbu kostela.

Kostel Navštívení Panny Marie na Vršíčku (foto: Zdena)

Kostel Nejsvětější Trojice - Mešno (kostel) 6.71 km

Kostel Nejsvětější trojice Mešno

(foto: Laguna)

Kostel Nejsvětější Trojice - Rokycany (kostel) 10.28 km

Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v roce 1609 rokycanskými protestanty. Od roku 1629 sloužil k bohoslužbám katolíků a jako hřbitovní kostel. V současné době slouží jako farní chrám pravoslavné církve.

Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

Kostel gotického původu ze 14. stol., doplněný r. 1506 pozdně gotickými předsíňkami; po požáru r. 1784 přestavěn klasicistně - Ignác Palliardi; empírová věž postavena v letech 1821-23 - Fr. Högr; v roce 1856 doplněna o nástavbu, ve druhé pol. 19. stol. opravy kostela, dílčí úpravy v r. 1931.

Kostel (foto: David Braunstein)

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Starý Rožmitál (kostel) 12.49 km

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitála a spolu s bránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Gotické portály, objevené při opravách kostela v 70. letech 20. stol., jsou odborníky datovány do let 1230 - 1240.

Budova kostela. (foto: )

Kostel sv. Bartoloměje - Volduchy (kostel) 9.79 km

Původně gotický kostel pochází ze 14. století. K obnovení po požáru došlo v roce 1822, a to v pozdně barokním stylu. Z původní stavby se zachovalo zdivo presbytáře a vítězný oblouk, z vybavení socha sv. Bartoloměje, nyní umístěna na barokním hlavním oltáři.
V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby.

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Číčov (kostel) 3.92 km

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Číčov (kostel)

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lhota pod Radčem (kostel) 11.52 km

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lhota pod Radčem (kostel)

Kostel sv. Jakuba - Hrádek u Rokycan (kostel) 4.87 km

Kostel sv. Jakuba se nachází na hřbitově.

Kostel sv. Jana Krtitele, Cizkov 10.76 km

Kostel sv. Jana Krtitele, Cizkov

Kostel sv. Jana Křtitele - Mýto (kostel) 8.89 km

Kostel sv. Jana Křtitele - Mýto (kostel)

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kařez (kostel) 12.67 km

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kařez (kostel)

Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nové Mitrovice (kostel) 7.79 km

Kostel byl postaven pravděpodobně v letech 1722 – 1726, snad podle návrhu J. Santiniho. Okolo termínu stavby a architekta panuje mnoho nejasností a pravděpodobně i záměn. Podle některých autorů měl být stavitelem Jan Blažej Santini Aichl, uváděný jako J.B. Santiny nebo také jako G. Santiny - Giovanni Santini Aichl, ten však žil v letech 1677 – 1723. Pokud by byl stavitelem, muselo by se jednat o stavbu starší, což také nelze vyloučit, protože někteří autoři uvádí, že kostel vznikl dostavbou původní, již zde stojící kaple v roce 1747. Vzhled kostela toto nevylučuje, spíše naopak. Podle jiných byl rozšířen až v roce 1777, rozsah rozšíření však není specifikován.

Kostel sv. Josefa - Mirošov (kostel) 3.84 km

Nynější kostel vznikl rozšířením kaple pocházející z r. 1693. Na počátku 18. stol. byla rozšířena na trojlodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží. Upravován v r. 1893.

Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí (kostel) 9.2 km

Kostel sv. Mikuláše, který stojí na náměstí Svobody, je doložen od 14. století.
Byl několikrát přestavován, současná podoba pochází z roku 1882. V interiéru cenný inventář a zvon z počátku 16. století.
Na dřevěných lavicích se nachází dvojí provedení rodových znaků Vratislavů z Mitrovic a manželky Kocové z Dobrše, pocházející přibližně z období po r. 1690. Na kazatelně jsou tytéž znaky v barevném provedení.
Na západní fasádě věže kostela jsou znaky Kapituly sv. Víta v Praze. V roce 1792 byla poříčská fara povýšena na děkanství.

Kostel sv. Mikuláše (foto: Laguna)

Kostel sv. Štěpána - Mýto (kostel) 9.68 km

Kostel sv. Štěpána - Mýto (kostel

Kostel sv. Václava - Skořice (kostel) 0.36 km

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava - Ždírec u Plzně (kostel) 13.48 km

Gotický kostel sv. Václava, který je nejvýznamnější památkou obce, byl postaven v 1. poloviě 14. století. Z této doby se dochoval jižní portál odkrytý pod nánosy omítky a především unikátní fresková výzdoba presbytáře z doby kolem r. 1350 zachycující výjevy ze svatováclavské legendy. Kostel je obklopen hřbitovem.

Kostel sv. Vavřince - Strašice (kostel) 6.47 km

Kostel sv. Vavřince - Strašice (kostel)

Kostel sv. Vavřince - Stupno (kostel) 15.2 km

Pseudorománský trojlodní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1882–1884. Nahradil tehdejší starší kostel z doby kolem poloviny 14. stol., který r. 1854 vyhořel. Na hlavním oltáři je obraz patrona od malíře Josefa Berglera, po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od malíře Josefa Kandlera. V kostele je mj. také vzácná část oltáře dochovaná z původního kostela.

Kostel Zvěstování Panny Marie - Nová Ves (kostel) 12.51 km

Kostel Zvěstování Panny Marie - Nová Ves (kostel)

Pohled na kostel (foto: Zdena)

Kostelík sv. Andělů strážných - Dobřív (kostel) 3.62 km

Kostelík sv. Andělů strážných

Kříž - Kakejcov (kříž) 6.43 km

Kříž je umístěn před obcí Kakejcov u silnice z Mešna.

(foto: Laguna)

Kříž - Lipnice (kříž) 8.86 km

Kříž stojí u silnice, která vede na místní hřbitov, který se nachází na konce obce směrem na Milínov.

(foto: Laguna)

Kříž - Litohlavy (kříž) 12.56 km

Kříž - Litohlavy (kříž)

Kříž - Litohlavy (foto: Zdena)

Kříž - Milínov (kříž) 11.34 km

Kříž je z roku 1903.

(foto: Laguna)

Kříž - Spálené Poříčí (kříž) 10.06 km

Kříž - Spálené Poříčí (kříž)

(foto: Laguna)

Kříž - Struhaře (kříž) 10.76 km

Kříž - Struhaře (kříž)

(foto: Laguna)

Kříž - Vlkov (kříž) 10.54 km

Kříž - Vlkov (kříž)

(foto: Laguna)

Kříž na mostě - Spálené Poříčí (kříž) 9.22 km

Kříž najdete na mostě, který vede přes řeku Bradavu.

(foto: Laguna)

Kříž před obcí - Mešno (kříž) 6.98 km

Kříž je umístěn před obcí Mešno po pravé straně u silnice z Kornatic.
Momentálně tam kříž není, někdo jej odcizil!!! Obecní zastupitelstvo schválilo, dát zhotovit kříž nový, ale poute repliku z umělé hmoty, aby jej zase někdo neukradl

(foto: Laguna)

Kříž u kostela sv. Mikuláše - Spálené Poříčí (kříž) 9.23 km

Kříž stojí před kostelem sv. Mikuláše.

(foto: Laguna)

Kříž v poli - Chynín (kříž) 8.95 km

Kříž v poli - Chynín (kříž)

Lidová hvězdárna - Rokycany (hvězdárna) 9.82 km

Hvězdárna v Rokycanech je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem. Nachází se na severním okraji města v nadmořské výšce 400 m n.m.
Na hvězdárně je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměrem hlavního zrcadla 355 mm. Těmito přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Přes den lze sledovat skvrny na Slunci. O každém úkaze se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z vědecké činnosti nelze zapomenout na systematické pozorování zákrytů, zejména zákrytů hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Určitě se u nás dozvíte více.

Lopata (zřícenina hradu) 11.62 km

Zřícenina hradu Lopata Hrad Lopata byl podle nejnovějších výzkumů postaven pravděpodobně někdy ve 40. letech 14.století a jeho stavebníky byli nejspíš páni z Litic, kteří měli v okolí drobná zboží.

Zde stál hrad Lopata (foto: Laguna)

Městské opevnění s baštou - Rokycany (opevnění) 10.19 km

Zbytky městského opěvnění s baštou z 2. pol. 15. století. Hradební zeď počíná na křižovatce před kostelem Nejsvětější Trojice, kde se nachází i okrouhlá bašta s kruhovou střílnou s křížkem.

Mešno (kříž) 6.42 km

Mešno (kříž)

Mirošov (zámek) 3.65 km

Zámek v centru města Mirošov v Plzeňském kraji je svým charakterem typickým panským sídlem ve stylu pozdního baroka. Jedná se o tzv. maison de plaissance, typ menšího zámku určeného především k letnímu pobytu majitele a jeho rodiny.

Mlýn u Zámeckého rybníka - Spálené Poříčí (mlýn) 9.11 km

Malebný mlýn naleznete ve stínu starých stromů poblíž zámku.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka - Rokycany (museum) 9.85 km

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je regionálním ústavem, více oborově zaměřeným, s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. Je odborným pracovištěm pro muzejní a vlastivědnou práci a dokumentaci vývoje přírody a společnosti regionu. Muzeum od r. 1962 působí jako okresní, v rámci současného správního okresu Rokycany, ve specializaci oboru paleontologie dokumentuje celou oblast Barrandienu, ve specializaci na železářství dokumentuje Rokycansko, Plzeňsko a Berounsko, v oboru botanika i Brdy a Křivoklátsko. Obecní zastupitelstvo královského města Rokycany rozhodlo o zřízení muzea v r. 1904 za úřadování starosty Jana Anichobra na podnět Dr. Bohuslava Horáka, profesora a pozdějšího ředitele gymnasia v Rokycanech. Pro veřejnost bylo otevřeno 24. září 1905, tento den je také uváděn jako den vzniku muzea. Sbírky byly v r. 1931 přeneseny do budovy bývalé dívčí školy, kterou město věnovalo pro muzejní účely - budova je nemovitou kulturní památkou a dodnes slouží jako hlavní expoziční budova. Tato budova byla postavena na základech zaniklých církevních a pravděpodobně i obranných objektů po požáru města v r. 1784. Druhé patro budovy bylo postaveno v r. 1844. Od r. 2003 je zřizováno Plzeňským krajem.

Muzeum (foto: Miroslava Šandová) (foto: )

Muzeum Historických kol - Rokycany (muzeum) 10.18 km

Muzeum Historických kol - Rokycany (muzeum)

Muzeum Středních Brd (muzeum) 5.99 km

Muzeum Středních Brd (muzeum)

Muzeum Vojenské historie - Rokycany (muzeum) 10.03 km

Provoz vojenského muzea zaměřeného na vozidla a bojovou techniku.

Venkovní expozice (foto: www.bahna.cz) (foto: )

Památník osvoboditelů - Spálené Poříčí (památník) 9.29 km

Památník osvoboditelů - Spálené Poříčí (památník)

(foto: Laguna)

Památník padlých z I. a II. světové války - Nové Mitrovice (pomník) 7.8 km

Památník padlých z I. a II. světové války se nachází ve středu obce naproti kostelu.

Pomník obětem 1. a 2. světové války - Holoubkov (pomník) 7.58 km

Pomník občanů Holoubkova, kteří byli zabiti v 1. nebo 2. světové válce.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Starý Rožmitál (pomník) 12.59 km

Umístění: u kostela v parčíku

Pomník obětem (foto: kemadaj)

Pomník Obětem 1. světové války - Borovno (pomník) 4.53 km

Umístění: při silnici na Míšov

Pomník obětem (foto: )

Pomník padlých - Chynín (pomník) 9.18 km

Pomník padlých - Chynín (pomník)

Pomník padlých - Kakejcov (pomník) 6.29 km

Pomník padlých - Kakejcov (pomník)

(foto: Laguna)

Pomník padlých - Kornatice (pomník) 8.92 km

Pomník na památku padlých vojínu 1914 - 1918

(foto: Laguna)

Pomník padlých - Lipnice (pomník) 8.63 km

(foto: Laguna)

Pomník padlých - Milínov (pomník) 4.16 km

Pomník padlých ve světové válce 1914 - 1918
Vystaven roku 1920

(foto: Laguna)

Přešín (vodní mlýn) 10.49 km

vodní mlýn Na Krahulici
Přešín, čp.44

Roubný lidový dům - Spálené Poříčí (lidová architektura) 9.19 km

Roubený lidový dům na náměstí je ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska (tradiční dispozice s nízkým stropem, předsíní, černou kuchyni, dochovanými chlebovými pecemi či osvětlovacími krbečky). Typickým krajovým prvkem je velký kabřinec nad čelním štítem. Roubená část domu má omítku zvanou kožich. Dnes v domě naleznete celoročně otevřené Infocentrum.

Rozhledna na Kotli - Rokycany (rozhledna) 8.9 km

Celokovová stavba vystavěna v roce 2014. Výška 28 m, konstrukce ve tvaru válce s točitým schodištěm. Vyhlídková plošina 25 m nad terénem je v nadmořské výšce 600 m n. m.

Rozhledna na Kotli (foto: kemadaj)

Socha na náměstí - Spálené Poříčí (drobná památka) 9.27 km

Socha na náměstí - Spálené Poříčí (drobná památka)

(foto: Laguna)

Socha sv.Jana Nepomuckého - Starý Rožmitál (socha) 12.53 km

Před 285 lety byla na původním hřbitově, jenž obepínal farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, vztyčena vedle kaplanek socha Jana Nepomuckého. V roce 1729 tak poprvé tento mučedník katolické církve a jeden z patronů české země vítal návštěvníky hřbitova, kteří do něho vcházeli branou, když podstoupili z obce strmé stoupání po schodišti. Celý areál farního kostela včetně fary, kaplanek a této sochy je zapsán v státním seznamu kulturních památek České republiky. V katastru Starého Rožmitálu jsou v seznamu zapsány ještě náhrobek Jakuba Jana Ryby na hřbitově a venkovská roubená usedlost č. p. 59 v Rybově ulici, která byla postavena patrně na konci 17. století. Všechny vyjmenované památky jsou chráněny už od roku 1958.

Socha sv.Jana Nepomuckého (foto: kemadaj)

Sochy pod kostelem - Spálené Poříčí (drobná památka) 9.2 km

Sochy pod kostelem - Spálené Poříčí

(foto: Laguna)

Spálené Poříčí (zámek) 9.11 km

Zámek Spálené Poříčí, náměstí Svobody 1, zámek částečně přístupný veřejnosti. Zámek byl Adamem Vratislavem postaven na místě původní gotické tvrze v r. 1617, stavba ovlivněna rozhraním renesance a baroku a završena romantickým cimbuřím. Na d vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Kocové z Dobrše. V 19. století dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990. Za shlédnutí stojí výstavní prostory, původní restaurovaný strop v koncertním sále, renesanční portály. Zámek je významný i tím, že v něm byly dvakrát ukryty korunovační klenoty. Zámek patří Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze. Je obklopen malým parčíkem, který dostal nynější disposici při obnově zámku r. 1617. Najdeme zde velmi vzácný kultivar zeravu západního (Thuja occidentalis „Asplenifilia“), dřezovec (Gleditsia triacanthos f. inermis), pěkný převislý jilm (Ulmus glabra „Pendula“), lísku tureckou (Corylus colurna), statný červenolistový buk (Fagus silvatica „Atropunicea“) a břízu papírovou (Betula papyrifera). Dnes v části zámku sídlí v Církevní ekologická střední škola.

(foto: Laguna)

Srážkový radar Praha (meteorologická věž) 8.82 km

Srážkový radar Praha

Škola - Milínov (historická budova) 11.36 km

Škola - Milínov (historická budova)

Špejchar ve dvoře - Spálené Poříčí (historická budova) 9.04 km

Budova špejcharu byla postavena v 1. polovině 18. století jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. O samotném vzniku objektu neexistují podrobnější záznamy, dendrochronologickým průzkumem však bylo zjištěno, že trámy, použité ke stavbě původního krovu, jsou z jedlového dřeva a stromy pro výrobu trámů byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. století, kdy byl objekt již v havarijním stavu. Postupná záchrana objektu začala v roce 2004, dokončena pak byla v roce 2010.

Špejchar (foto: )

Šternberská hrobka - Stupno (hrobka) 15.26 km

Empírová pohřební kaple rodu Šternberků pochází z roku 1808. Stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem na západní straně. V suterénu se nachází hrobka a v přízemí kaple.

Švédský můstek - Dobřív (most) 3.32 km

Kamenný most přes Padrťský potok ze 17. století spojoval obec se starým hamrem. Své jméno prý dostal z důvodu přepravy dělostřeleckých koulí z hamru, kde se odlévaly. Most má jeden sedmimetrový oblouk s výškou 4 metry. Na mostě je umístěna socha ženy, pravděpodobně sv. Barbora, patronka horníků. Před mostem je socha sv. Jana Nepomuckého.

Můstek. (foto: Zdena)

Třemšín u Rožmitálu pod Třemšínem (rozhledna) 10.23 km

Třemšínskou Rozhlednu najdeme na stejnojmeném vrcholku 827 metrů nad mořem, v místě bývalého hradiště. Nejstarším doloženým majitelem byl Beneš z Třemšína (1349), po němž se uvádějí ještě Hroch z Třemšína, a Diviš z Třemšína. Pozdější držitel Třemšína (Zdeněk Lev) dosáhl od krále Ferdinanda I. povolení k opravě hradu (1528), ale k tomu nikdy nedošlo. Dodnes se dochovaly půsbivé zbytky opevnění, kamený most, po kterém se přichází k rozhledně. Její konstrukci zhotovili vojáci v sedmdesátých letech, je volně přístupná, ale vystoupit na její vyhlídkovou plošinu je dost riskantní.

Vodní hamr - Dobřív (vodní hamr) 3.41 km

V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud, vysoké pece (od r. 1614 do r. 1817), zkujňovací hamry (do 60. let 19. stol.), pudlovna a válcovna v období technické revoluce (do r. 1903) a konečně i nářaďový hamr (v provozu do r. 1949).

Náhon u vodního hamru. Ruda (foto: )

Vojenské a historické muzeum - Volduchy (muzeum) 9.82 km

Vojenské a historické muzeum - Volduchy (muzeum)

Zřícenina hradu Salon (hrad) 12.8 km

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 500 kop grošů.1673 přešla Březina v majetek Maxmiliána Františka Boryně ze Lhoty, r. 1682 v držení Innocenta z Bubna, r. 1758 dostala se Janu hraběti ze Šternberka a zůstala od těch dob stále v rodě jmenovaném ". Na začátku 50.let 17.století se centrum panství a sídlo šlechty stěhuje do nedalekých Radnic a již v 60.letech téhož století se o hradu mluví jako o pustém.

Židovský hřbitov - Spálené Poříčí (hřbitov) 8.98 km

Židovský hřbitov - Spálené Poříčí (hřbitov)

Židovský hřbitov - Spálené Poříčí (foto: Eva Zajícová)

Židovský hřbitov pod Kamýkem - Osek (hřbitov) 11.49 km

Hřbitov snad z 18. století s náhrobky od počátku 19. století.

Židovský hřbitov (foto: Zdena)

Židovský kupecký dům - Spálené Poříčí (historická budova) 9.19 km

Židovský kupecký dům v Tyršově ulici pochází z 18. století. Patrový městský dům s dvorní dřevěnou pavlačí a mansardovou střechou má židovskou černou kuchyni s dvěma ohništi pro oddělenou přípravu masných a mléčných pokrmů. Dům byl postaven jako obytný dům s obchodem a svému účelu sloužil až do konce 2. světové války. Dnes je v něm vinárna a penzion Joachim Loewidt.

Židovský kupecký dům (foto: )

Obec

Pověřenec GDPR

        

Záchranný kruh

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

CzechPOINT

CzechPOINT

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. skoro jasno 20/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 19/9 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 13/11 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Dotace IROP