Obsah

CzechPOINT


Od 9.11.2009 je zprovozněno na našem úřadě pracoviště CzechPOINT. Toto pracoviště bylo vybaveno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.


Czech  POINT - ceník

 

Výpis z katastru nemovitostí

 • podle čísla listu vlastnictví
 • podle čísla popisného
 • podle čísla parcely

poplatek: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku 

 • úplný výpis
 • výpis platných údajů k aktuálnímu datu

poplatek: l. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Vydání ověřeného výstupu z Živnostenského rejstříku

 • výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

poplatek: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Žádost o výpis z Rejstříku trestů

 • dle platného občanského průkazu
 • dle platného cestovního dokladu
 • dle platného cestovního dokladu pro cizince

poplatek: 50,- Kč

 

Přijaté podání Živnostenskému úřadu

 • pro právnickou osobu
 • pro fyzickou osobu

 

Žádost o výpis bodového hodnocení osoby

 • poplatek: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • poplatek: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Rejstřík účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • poplatek: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

 

Konverze dokumentů (převod dokumentů)

 • z listinné podoby do elektronické
 • z elektronické podoby do listinné

poplatek:  30,- Kč za 1 stranu