Obsah

Fotogalerie

Oprava bezpečnostního přelivu rybníka

Z důvodu průsaku vody skrz bezpečnostní přeliv našeho rybníka bylo nutné provést jeho opravu.

Z důvodu průsaku vody skrz bezpečnostní přeliv našeho rybníka bylo nutné provést jeho opravu. Oprava spočívala v odstranění dlažby v návodním líci až 1 metr za přelivnou hranu včetně betonového prahu přelivné hrany. Byla provedena podzemní těsnící stěna pod přelivnou hranou včetně nového prahu pro zamezení průsaků.

Vzhledem ke špatnému stavu bezpečnostního přelivu za odtokovou hranou bylo nutné provést opravu dláždění skluzu. Původní technologický postup navrhoval vyjmutí lokálních kamenů skluzu a zainjektování vzniklých kaveren betonovou směsí. Při otevření přelivu se zjistilo, že celá odtoková strana je podemleta a kaverny jsou tak veliké, že to vyžadovalo rozebrání a řádnou opravu celé odtokové strany přelivu v šířce 3 metrů.

Na opravě se finančně podílel Plzeňský kraj, který poskytl dotaci ve výši 400 000 Kč, a Obec Skořice. Celkové náklady na opravu byly 600 647 Kč.

Na základě výběrového řízení práce prováděla firma ŠINDLER, Důlní a stavební společnost s.r.o., Nádražní 8, Praha 5.